Niewymienialny token NFT – co to takiego?

Niewymienialny token NFT, z angielskiego Non-fungible token, początkowo nazywany Bitcoinem 2.0 czy kolekcjonerską kryptowalutą, to rodzaj unikalnego aktywa cyfrowego, który w ostatnich czasach zdobył sporą popularność w internecie.

Niewymienialne tokeny działają głównie za sprawą technologii blockchain. Każdy token NFT zawiera informacje, które odróżniają go od innych tokenów i są bardzo łatwe do zweryfikowania za pomocą wspomnianej przed chwilą technologii. W przeciwieństwie do kryptowalut takich jak Bitcoin czy Ethereum, tokeny NFT nie są wzajemnie wymienne, co oznacza że jeden token NFT nie równa się drugiemu tokenie NFT.

Jakie zastosowanie mają niewymienialne tokeny NFT?

Unikalne tokeny NFT miały swój początek niedawno, bo w 2017 roku. Jednak to ostatnich miesiącach przeżyły one swój największy rozkwit, znajdując zastosowanie między innymi w cyfrowej sztuce, przedmiotach kolekcjonerskich czy grach i muzyce. Przykładowo, zespół thrashmetalowy Megadeth sprzedał niedawno swój unikalny token NFT za cenę 20 tysięcy dolarów, którym był 6-cio sekundowy gif, prezentujący charakterystyczną maskotkę oraz nazwę zespołu.

Powyższy przykład pokazuje, że token NFT może być tak naprawdę wszystkim. Jednak głównym obszarem jego występowania jest cyfrowa sztuka, gdzie kupując token NFT artysty, otrzymujemy częściowe prawa autorskie do jego obrazu czy utworu.

Dodaj komentarz