Czas na waluty cyfrowe

waluty cyfrowe

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) i Bank Światowy uważa, że projekty takie jak cyfrowy dolar amerykański mogą wesprzeć globalny rozwój. Ponadto zakładają również, że waluty cyfrowe (CBDC) mają również zalety transgraniczne.

MFW i Bank Światowy wspólnie z BIS (Bank Rozrachunków Międzynarodowych) opublikowały pismo, w którym widzą ogromne korzyści dla walut cyfrowych. W piśmie stwierdzają, że ​​waluty cyfrowe miałyby wyraźną przewagę nad drogimi i powolnymi usługami przekazów pieniężnych. 

Ponieważ ostatni szczyt G20 we Włoszech zgromadził ministrów finansów i bankierów centralnych ze wszystkich czołowych krajów świata, wyżej wymienione pismo zostało opracowane specjalnie, w tym celu. Zaznaczone jest, że waluty można wymieniać szybko i łatwo w dowolnym momencie i za małe opłaty. Ponadto waluty cyfrowe mogą służyć nie tylko dużym korporacjom na całym świecie, ale także i przede wszystkim klientom indywidualnym.

Rezerwa Federalna USA prowadzi już projekty cyfrowego dolara

Rezerwa Federalna USA prowadzi już różne projekty cyfrowego dolara. Jednak na razie nie jest jasne, czy takie przyjęcie dolara cyfrowego jest opcją, ponieważ urzędnicy FED dopiero niedawno wątpili w przydatność takiego dolara. Stwierdzili również, że stablecoiny byłyby bardziej przydatne, jeśli chodzi o płatności transgraniczne dla sektora prywatnego.

Ryzyka walut cyfrowych

Pismo dla G20 dotyczy również ryzyka związanego z wprowadzeniem waluty cyfrowej. Na przykład niezależność monetarna niektórych banków centralnych może być zagrożona. Ponadto proste i transgraniczne transakcje mogą zwiększać ryzyko paniki na lokalne sektory bankowe i waluty. Zwłaszcza w przypadku krajów wschodzących ryzyko może być bardzo realne. Zauważono również, że kwestie regulacyjne i polityczne będą wymagały jeszcze wiele pracy.

Pismo sugeruje jednak, że głównym celem będzie zbadanie międzynarodowego wpływu tej technologii. Oczywiście dla każdego kraju należy rozważenie zalet i wad takiego wprowadzenia nowej technologii. Raport stwierdza również, że CBDC (waluty cyfrowe) mają ogromny potencjał do zwiększenia wydajności płatności globalnych.

Dodaj komentarz